رابین۱۳۹۸/۶/۲۴ ۱۰:۱۹:۰۲

معرفی

دقیق و صحیح اندازه گیری کنید…

نظارت بر هر شرایطی نیاز به سنجش دقیق و صحیح پارامترهای مد نظر دارد. حسگر ها این امکان را فراهم میسازند تا بتوان هر آنچه که نیاز است اندازه گیری نمود. سنجش پارامترهای متعدد و گوناگون با تنوعی از دقت های مختلف برای کاربردهای مختلف توسط حسگرها ریونیز تامین شده تا بتوان هر شرایطی را بصورت کمی در اختیار داشت.

برای سنجش پارامترها در برخی موارد نیازمند ارتباط بدون سیم و از راه دور هستیم. حسگرهای رابین این امکان را فراهم ساخته تا بدون هیچ سیمی و برای مدت طولانی تنها با یک بار شارژ باتری، بتوان پارامتر مورد نظر خود را از فواصل دور اندازه گیری کرد. این ویژگی رابین، آن را به یک محصول مناسب برای بهره مندی در پروژه های بر مبنای اینترنت اشیا نیز مبدل ساخته است.

تنوع

مرکز دانلود

تماس با ما