رامونا۱۳۹۸/۶/۲۴ ۱۰:۲۱:۲۷

معرفی

رامونا

متفاوت ببینید…

رامونا با فراهم کردن یک بستر مناسب جهت فراخوانی اطلاعات سنسورهای باسیم و بیسیم و همچنین نمایش آنها در قالب اعداد لحظه ای و گزارشات نموداری یک چشم همیشه باز را برای مدیریت هوشمندانه در اختیار شما قرار می دهد.

سنسورهای متعدد و مختلف را در محل مورد سنجش قرار دهید و به رامونا متصل کنید. تمامی فرآیند شناسایی سنسورها بصورت خودکار انجام شده و کاربر می تواند در هر زمان به رامونا تایید هر اتصال جدید و یا حذف اتصال قدیمی را اعمال کند. پس از تایید یک اتصال سنسور و شناسایی و ثبت خودکار پارامترهای مربوطه بر اساس تنظیمات مشخص شده توسط کاربر فرآیند جمع آوری و ذخیره سازی اطلاعات انجام می شود. همچنین با تنظیم محدوده های مجاز در رامونا در هر زمان به محض عبور از مرزهای مشخص شده هشدار لازم بصورت خروجی های محلی دستگاه و یا از طریق پیامک به کاربر ارسال می شود.

تنوع

مرکز دانلود

تماس با ما