شیر یک طرفه، قهرمان چراغ خاموش سیستم

شیرهای یک طرفه یا همان چک ولوها، در سیستم های توان سیال (Fluid Power) خیلی مظلوم واقع شده اند و خیلی توی چشم نیستند. شما در این کره خاکی، هرجایی که یک مجموعه هیدرولیک ثابت یا متحرک داشته باشید، حتما یک یا چند تا شیر یک طرفه هم خواهید داشت. مثلا وقتی پمپ دارید، سریع یک شیر یک طرفه بعد از اون نصب می کنید تا خیالتون راحت بشه. چک ولوها باعث هدایت جریان سیال در جهت دلخواه شما هستند و از آسیب دیدن قطعات در اثر معکوس شدن جهت فشار و یا جریان جلوگیری می کنند. بعضی وقت ها هم وجود شیر یکی طرفه باعث میشه فشار سیستم برای کاربردی که می خواهیم، تامین بشه. جالبه که برای چنین شیر حساس و مهمی، فقط چند قطعه بیشتر وجود نداره: بدنه شیر، فنر، مخروط و نگهدارنده.

۱۳۹۸/۲/۱۶ ۱۷:۲۳:۵۸