آموزش

ساختار شیلنگ های هیدرولیک

  ساختار شیلنگ های هیدرولیک، شرکت نوژان سیال البرز با هدف ایجاد ارزش افزوده حداکثری در مواد اولیه و بهره گیری از دانش فنی متخصصین داخلی و نیز ارتقای کیفی محصولات ساخت داخل بنیان گداشته شده است. نیل به اهداف مذکور موجب افزایش ایمنی کارکنان، کاهش توقفات حین تولید، حفاظت از طبیعت و ارتقای سطح [...]

ساختار شیلنگ های هیدرولیک۱۴۰۱/۲/۱۸ ۱۳:۳۷:۱۵