آموزش۱۳۹۸/۲/۸ ۱۷:۴۱:۴۸

معرفی

به مصداق ضرب المثل:

“توانا بود هر که دانا بود.” 

و با توجه به عدم وجود آموزش های فنی در خصوص سیستم های اتصالاتی و ابزار هیدرولیک در کشور از یک سو و آموزش مدیران نوژان سیال در این خصوص از سوی دیگر،همچنین  دریافت مجوز آموزش از سوی شرکت Alfagomma ایتالیا جهت آموزش در ایران، مجموعه نوژان سیال اقدام به برگزاری سمینارهای آموزشی نموده است. این آموزش ها با هدف بالا بردن اطلاعات فنی تکنسین ها و کارشناسان در صنایع مختلف و آشنایی آن ها با اصول ایمنی در هنگام کار با این تجهیزات و قطعات برگزار می شود. دوره های آموزشی کنونی در سه بخش شامل:

 1. ابزار هیدرولیک
  • آشنایی با مبانی ابزار هیدرولیک ۷۰۰ بار
  • سیستم های باز و بسته کردن پیچ و مهره ها (Bolting Systems)
 2. شیلنگ و اتصالات
  • شناسایی و انتخاب شیلنگ
  • شناسایی رزوه ها
 3. فیلتراسیون
  • فیلتراسیون روغن هیدرولیک
  • فیلتراسیون سوخت

ارائه می شود.

تنوع دوره های آموزشی

سمینار بولتینگ
سمینار شیلنگ
سمینار رزوه شناسی
مبانی ابزار هیدرولیک
فیلتراسیون روغن

مرکز دانلود

سمینار بولتینگ
دانلود
سمینار شناسایی شیلنگ
دانلود
سمینار رزوه شناسی
دانلود
مبانی ابزار هیدرولیک
دانلود
ایمنی در ابزار هیدرولیک
دانلود

تماس با ما